Oficiální web
Liany Janáčkové

Radnice Mariánské Hory a Hulváky

Liana JANÁČKOVÁ, kandidátka na starostku MHaH

Komunální volby budou probíhat 23. - 24. 9. 2022. Budu ráda za váš hlas.

Proč kandiduji na radnici?

Občané Mariánských Hor a Hulvák, znáte mne řadu let – mnozí z vás osobně i soukromně, někteří „pouze“ pracovně. 

Stručně zde nastíním, proč jsem se rozhodla znovu kandidovat do zastupitelstva našeho obvodu, přestože jsem si už chtěla užívat zaslouženého důchodu. Důvodem mého rozhodnutí jsou současné poměry v našem obvodu, se kterými se opravdu nemohu smířit. Fakt, že dva z pěti členů nejužšího vedení obce jsou obviněni a obžalováni z korupce při zadávání veřejných zakázek a současný pan starosta s cílem zachování koalice a udržení moci „strká hlavu do písku“, mne zvedá z křesla. 

Nemůžu a nechci nechat svůj milovaný obvod v rukou dnešních „moderních politiků“. Proto jsme s dalšími čtrnácti skvělými lidmi, kterým není lhostejný osud našeho obvodu, spojili síly a sestavili kandidátku do komunálních voleb 2022 pod hlavičkou nezávislého sdružení Zdraví Sport Prosperita. Naše motto je: „UDĚLÁME POŘÁDEK NA RADNICI I V OBVODU“. 

Až půjdete v září volit, myslete prosím na to, že politika nejsou jen prázdná gesta, čepování piva a vyhazování obecních peněz za „megalomanské kolotočové akce“. Obzvlášť v dnešní těžké době je potřeba především šetřit a nerozhazovat veřejné prostředky. 

Komunální politika je o pevném názoru v různých situacích, v různé době a samozřejmě především o starostech o obyčejné občany. Mé názory za těch hodně let už znáte! Jsou neměnné a stále mám dost sil na to říci: NEBUDU MLČET!

1. RADNICE VSTŘÍCNÁ A POCTIVÁ

Našim cílem a přáním je, aby radnice byla pro lidi vždy otevřená a vstřícná a aby veškeré dění na radnici bylo vždy v souladu se zákony České republiky. Nedopustíme, aby zaměstnanci i občané obvodu byli vystavování situacím, kdy před radnicí blikají policejní majáky a uvnitř Policie zabavuje důkazní materiál. Tato nešťastná situace a odrazila nejen na tom, že obvod ztratil svou dobrou pověst, a to mediálně po celé České republice, ale také na tom, že kvalitní a odborně znalí zaměstnanci radnice, po dlouhodobé obětavé práci pro lidi, radnici opouští. Spokojený úředník = spokojený občan.
UDĚLÁME POŘÁDEK NA RADNICI I V OBVODU!

2. RADNICE ŠETRNÁ

Budeme usilovat o to, aby radnice byla šetrná a její hospodaření efektivní. V dnešní těžké ekonomické době je obzvlášť nutné zastavit „rozhazování peněz“ z rozpočtu obvodu na nepřiměřeně velký počet společenských akcí, které se nyní v obvodu s velkými náklady pořádají. Chápeme, že v „pokovidovém“ období se obyvatelé chtějí opět bezstarostně bavit a setkávat a že komunitní život je důležitý, ale musí se tak dít s mírou a rozvahou.
ZASTAVÍME ROZHAZOVÁNÍ PENĚZ Z ROZPOČTU OBVODU!

3. OBVOD ČISTÝ A BEZPEČNÝ

Naší prioritou je především čistý a bezpečný obvod. Máme pocit, že za posledních pár let se bezpečnostní situace v obvodu rapidně zhoršila. Prohloubíme dosud dobrou spolupráci s městskou i státní policií a v dobré praxi budeme pokračovat i v budoucnu s cílem zlepšení bezpečnostní situace v obvodu. Rovněž se zapojením vlastních zaměstnanců budeme vždy reagovat na podněty občanů a dbát o čistotu a pořádek v našem krásném obvodu.
ZATOČÍME S NEPŘIZPŮSOBIVÝMI A DAREBÁKY!

4. OBVOD ZDRAVÝ A ŠŤASTNÝ

Budeme prosazovat zdravý životní styl napříč všemi věkovými skupinami obyvatel obvodu. V dnešní „pokovidové“ době zaznamenala společnost obrovský nárůst obézních a životem znuděných dětí, které se bezcílně poflakuji po obvodu s očima zabodnutýma do displeje telefonu. Zlenivěli a fyzicky i psychicky vyhořeli i dospělí. Budeme podporovat veškeré sportovní kluby v obvodu a pokusíme se rozšířit možnosti sportovních aktivit pro všechny obyvatele obvodu – malé i velké. Zdraví a duševní štěstí jsou prioritou dnešní doby. Sportující člověk = spokojený člověk = spokojená rodina.
BUDEME PROSAZOVAT SPORTOVNÍ AKTIVITY PRO MALÉ I VELKÉ!

5. OBVOD SE STABILNÍ BYTOVOU POLITIKOU

Budeme usilovat o to, aby náš obvod zůstal, jako jeden z mála obvodů ve městě, nadále držitelem obecních bytů. Určitě chceme navázat na dosavadní dobrou praxi a pokračovat v revitalizacích obecních domů s využitím státních i evropských dotací. Bytová politika a ekonomická dostupnost bydlení, zejména pro sociálně slabší občany, je naší prioritou.
NEBUDEME ZVYŠOVAT NÁJEMNÉ!

KONTAKTUJTE MĚ

Budu ráda, když mě 23. – 24. 9. 2022 u voleb podpoříte. Pokud máte jakékoliv dotazy, napište mi skrze tento formlář.
Odpovím každému!

Tady říkám, co si myslím